Wizyjne systemy pomiarowe

Wizyjne systemy pomiarowe firmy Starrett zapewniają dokładne 3-osiowe możliwości pomiaru za pomocą optyki video o wysokiej rozdzielczości. Pomiary mogą być wykonywane automatycznie (CNC) dla powtarzalnych części lub mogą być wykonywane za pomocą sterowania ręcznego dla pojedynczych elementów. Doskonała wydajność została osiągnięta dzięki sztywnej konstrukcji i stabilnej mechanice, bardzo wysokiej jakości zastosowanej video optyki, oraz innowacyjnemu oprogramowaniu pomiarowemu M3 Metlogix.
Wersje CNC są idealne do powtarzalnych pomiarów i automatycznego porównywania z plikami CAD.

Systemy wizyjne Starrett są idelane do zapewnienia jakości i kontroli części podczas produkcji. Seria MVR, AVR i HVR pozwala użytkownikowi na efektywne kosztowo pomiary, osiągnięcie maksymalnej przepustowości procesu kontroli oraz umożliwia efektywne archiwizowanie danych pomiarowych, a także połączenie w sieci z innymi urządzeniami.

Systemy mogą być dodatkowo wyposażone w sondy stykowe firmy Renishaw.
Te bardzo uniwersalne urządzenia pomiarowe mogą być wyposażone w stoły pomiarowe o wielkości od 100mm x 200mm do 1270mm x 915mm.

Mikroskopy pomiarowe - KMR Wizyjne systemy pomiarowe o dużym polu widzenia
 Wizyjne systemy pomiarowe - AVR i MVR Wizyjne systemy pomiarowe

Wizyjny system pomiarowy LF463
Designed for large parts and CNC operation, the LF463 floor standing metrology system offers 18" x 12" x 8" of travel, a massive granite base and granite bridge, air bearings and high speed linear motors for the X and Y axes, your choice of powerful MetLogix or Quadra-Check software control systems...
Wizyjny system pomiarowy AV350
The AV350 CNC vision system offers a granite base, 14" x 14" x 8" travel, Z-axis measuring, powerful MetLogix software control system, 12:1 zoom optics, several LED or fiber optic illumination options, standard machine pedestal and computer cart. These systems are heavy-duty CNC video-based...
Wizyjny system pomiarowy MVR300
The MVR300 manual vision system offers 12" x 8" x 8" travel, optional Z-axis measuring, a powerful MetLogix software control system, 6.5:1 zoom optics and several LED illumination options. These systems are general-purpose manual video-based measurement systems, ideal for quality assurance,...
Wizyjny system pomiarowy MVR200
The MVR200 manual vision system offers 8" x 4" x 8" travel, optional Z-axis measuring, a powerful MetLogix software control system, 6.5:1 zoom optics and several LED illumination options. These systems are general-purpose manual video-based measurement systems, ideal for quality assurance,...
Wizyjny system pomiarowy AVR300
The AVR300 CNC vision system offers 12" x 8" x 8" travel, Z-axis measuring, a powerful MetLogix software control system, 6.5:1 (optional 12:1) zoom optics and several LED illumination options. These systems are general-purpose CNC video-based measurement systems, ideal for quality assurance,...
Wizyjny system pomiarowy AVR200
The AVR200 CNC vision system offers 8" x 4" x 8" travel, Z-axis measuring, a powerful MetLogix software control system, 6.5:1 (optional 12:1) zoom optics and several LED illumination options. These systems are general-purpose CNC video-based measurement systems, ideal for quality assurance,...