Sprawdziany gwintowe

Oferujemy bardzo szeroki zakres sprawdzianów gwintowych pierścieniowych jak i trzpieniowych, przechodnich i nieprzechodnich. Wykonujemy sprawdziany nietypowe na specjalne zamówienia.   


Dostarczamy sprawdziany wg następujących norm:

 • metrycznych zwykłych iso według DIN13
 • metrycznych drobnozwojowych ISO według DIN 13-4 do 9
 • amerykańskich gwintów znormalizowanych UNC, UNF, UNJC, UNJF i UNEF ANSI B1.1
 • stożkowego amerykańskiego gwintu rurowego NPT, NPTF
 • brytyjski standard gwintu rurowego Whitwortha BS84, DIN 2999, ISO 7-2:1982, ISO 7-2:2000 i DIN EN 10226-3
 • rurowych gwintów walcowych DIN EN ISO 228
 • gwinty do przewodów elektrycznych DIN EN 60423         

Ponadto oferujemy inne sprawdziany do gwintów zgodnie z innymi normami europejskimi i amerykańskimi i gwinty specjalne np.:

 • gwint zaworowy DIN 7756
 • gwint trapezowy niesymetryczny DIN 6063
 • gwint okrągły DIN 262
 • metryczny gwint trapezowy niesymetryczny DIN 513
 • a także sprawdziany TORX, IMBUS

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE UDZIELIMY PO ZŁOŻENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO