Grubościomierz kieszonkowy J15

  • Działka elementarna 0,01 mm
  • Zakres pomiarowy 10 mm
  • Wysięg 18 mm
  • Błąd maksymalny 15 μm